drs. Caroline van Lindert

Senior onderzoeker

Mulier Instituut

c.vanlindert@mulierinstituut.nl

030-7210238

CV

Sport loopt als rode draad door het (werkzame) leven van Caroline. Al tijdens haar eerste studie Vrijetijdsmanagement aan de NHTV te Breda (’88-’92) raakte zij enthousiast voor (werken in) de sportsector. Dit kwam, zoals bij velen, voort uit haar eigen passie voor sport. Caroline is opgegroeid met sport en was in haar vrije tijd veel te vinden op de atletiekbaan, in het bos (rennen), op de racefiets, op de klimmuur of in de rotsen/bergen. Door werk en kinderen is de frequentie van sporten afgenomen, maar de passie blijft. Na afronding van haar (NHTV) afstudeerscriptie bij de huidige Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (KNKBV) besloot Caroline haar andere passie, interesse in andere culturen en ontwikkelingsstudies, te volgen. Zij voltooide de studie culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht (’92-96’). Voor haar afstudeeronderzoek verbleef zij zes maanden in Honduras. In het dorp waar zij woonde, speelde sport/voetbal bij de lokale bevolking een belangrijke sociale rol. Daar leerde zij het maatschappelijk belang van sport op waarde schatten en ontstond de interesse voor 'sport en ontwikkelingssamenwerking'. Dit resulteerde in een afsluitend paper over dat onderwerp.

Na haar afstuderen werkte Caroline nog enige tijd voor de KNKBV en deed op freelance basis (onderzoeks)klussen voor verschillende organisaties. In 1997 trad zij als (beleids)onderzoeker in dienst bij het toenmalige Chionis/Diopter. Bij de voorloper van het huidige Mulierinstituut is de basis gelegd voor een brede interesse in sportvraagstukken en de ontwikkeling tot all round onderzoeker/adviseur in de sport. In die tijd hield Caroline zich onder andere bezig met vrijwilligerswerk en gesubisidieerde banen in de sport, gehandicaptensport en sexuele intimidatie in de sport.

In 2000 maakte Caroline de overstap naar Marktplan adviesgroep, waar zij zich onder andere bezighield met gemeentelijk sportbeleid en de breedtesportimpuls. Vanuit Marktplan maakte Caroline de overstap naar een andere sector, het onderwijs. Binnen de opleiding Vrijetijdsmanagement aan de NHTV (een oude bekende) kreeg Caroline namelijk de kans om invulling te geven aan de specialisatie sportmanagement. Het onderwijs beviel goed en Caroline werkte 6,5 jaar aan het uitbouwen van contacten en samenwerkingsrelaties met het werkveld in de sport, curriculum ontwikkeling, begeleiden van studenten (scripties en reele groepsopdrachten uit het veld). Het laatste jaar werkte Caroline een deel van haar tijd als onderzoeker in de kenniskring 'Vrijetijdsmanagement en Sport'. Van daaruit was de overstap naar het Mulier Instituut een logische keuze. Terug op het oude nest!

Publicaties