David Romijn MSc

Onderzoeker

Mulier Instituut

d.romijn@mulierinstituut.nl

030-7210241

CV

David (1985) is achtereenvolgens opgegroeid in Groningen, Diemen, Madison (VS) en Utrecht. Om uiteindelijk met deze laatstgenoemde plaats te vergroeien. Zijn VWO diploma haalde hij in Bilthoven, op Kees Boeke’s Werkplaats Kindergemeenschap. Zijn beste (lees: favoriete) vakken waren toen al: maatschappijleer en gym. In zijn studietijd op de Uithof aan de Universiteit Utrecht kon hij die beide vakken een vervolg geven. Zo bevredigde de studie sociologie hem in zijn maatschappelijke interesses, terwijl zijn lidmaatschap van USVV Odysseus hem voorzag in de liefde voor sport en spel. Tijdens de bacheloropleiding sociologie koos hij bij vrije onderwerpkeuzes vaak voor een sociologische invalshoek vanuit de sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij tijdens de masteropleiding: ‘vraagstukken van beleid en organisatie’ bij het Mulier Instituut aanklopte voor een stage. Tijdens deze stage heeft David zich vooral beziggehouden met de evaluatie van de Cruijff Courts, in het bijzonder op de Clarence Seedorf Playground in Almere. De afstudeerthesis schreef hij in het verlengde van dit onderzoek. Het betrof een kwantitatieve casestudie naar de gebruikerseigenschappen van een luxe laagdrempelige playground. Vanaf 1 september 2008 is hij werkzaam als onderzoeker. Binnen het instituut houdt David zich vooral bezig met gemeentelijk sportbeleid en monitoring veilig sportklimaat (VSK). Daarnaast is hij onder meer redactielid van Vrijetijdstudies, betrokken bij Sport & Strategie en doet hij onderzoek naar het verband tussen sport en liefdesrelaties.

En verder...

Voltrekt zijn sportcarrière zich meer in de breedte dan in de diepte. Zo beoefend(e) hij de volgende sporten met grote regelmaat (van jong naar oud): judo, basketbal, badminton, wielrennen, (zaal)voetbal, beachvolleybal, squash en zwemmen. Ook uit het begeleiden van sporters haalt hij voldoening. David is in bezit van het KNVB-diploma Trainer/Coach 2 en is sinds 2014 hoofdtrainer van DVSU. Je kunt David altijd wakker maken voor nuttige en zinloze feitjes. Een dergelijk feitje over David zelf: hij is allergisch voor kobaltchloride (blauwe kleurstof) en je zult hem dus niet vaak blauwe kleren zien dragen.

Publicaties