Sport & Strategie (column)

De column van Jan-Willem van der Roest in Sport & Strategie (2017-6)

Vrijwilligersmanagement

In de organisatiekunde wordt veel onderzoek verricht naar resource management. Verschillende stromingen van de organisatiekunde houden zich bezig met de vraag hoe organisaties aan de hand van hulpbronnen hun doelen kunnen verwezenlijken. Voor ondernemingen betekent dit bijvoorbeeld dat zij goed financieel management moeten voeren, of hun HRM zo moeten optuigen dat werknemers van waarde kunnen zijn. Ook in sportverenigingen voeren we op allerlei vlakken beleid om de doelen van de organisatie te behalen. Besturen richten hun beleid bijvoorbeeld in op accommodatievraagstukken, sponsorwerving en kantinebeleid. In sommige besturen zijn zelfs aparte functies voor deze onderwerpen ingericht. Dankzij de inzet van deze bestuurders weten verenigingen meer omzet te genereren, of de accommodatie optimaal te benutten.

Iedere bestuurder zal erkennen dat bovenstaande hulpbronnen van cruciaal belang zijn voor de vereniging. Toch hebben we in de afgelopen jaren een belangrijke resource in verenigingen stelselmatig genegeerd. Wanneer bestuurders gevraagd wordt of zij aandacht hebben voor de vrijwilligers in hun vereniging, dan zullen zij ook op deze vraag volmondig instemmen. Maar is dit wel zo? Hoeveel verenigingen geven stelselmatig aandacht aan hun vrijwilligersbeleid? Hoeveel verenigingen hebben een bestuurder die zich uitsluitend bezighoudt met vrijwilligers? Ik ken ze nauwelijks en moet als voorzitter van een voetbalvereniging ook de hand in eigen boezem steken: in mijn eigen club houdt niemand zich specifiek bezig met vrijwilligersmanagement.

Uit een groot Europees onderzoek waarin het Mulier Instituut participeert blijkt dat sportverenigingen die iemand specifiek belasten met het management van vrijwilligers beter in staat zijn om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en bestaande vrijwilligers te behouden. Andere maatregelen om vrijwilligers in zetten, zoals het verplichten van vrijwilligerswerk of het betalen van vrijwilligers, blijken minder effectief. Wanneer vrijwilligers gevraagd werd naar redenen voor hun tevredenheid binnen de club, kwamen waardering en ondersteuning naar boven als cruciale aspecten. U kunt zeggen: dat wisten we toch al lang? De vraag is: gaan bestuurders er ook naar handelen? Of blijft vrijwilligersmanagement een ondergeschoven kindje in het resource management van sportverenigingen?

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Willem van der Roest

Onderzoeker Mulier Instituut