Hoe is het gesteld met de vacatures voor vrijwilligers?

Het aantal verenigingen met vacatures is de laatste jaren toegenomen. Deze vacatures zijn veelal niet op cruciale posities. Verenigingen beschouwen dagelijkse bestuur- en trainersfuncties als cruciale posities. Het zijn met name de veldsporten, waaronder voetbal, die in vergelijking met de andere buiten- en binnensporten, vaker aangeven dat zij vacatures hebben.  

Vacatures voor vrijwilligers en/of betaalde medewerkers (% verenigingen)

Meer weten?

Sport, Bestuur & Management: vrijwilligerstekort bij sportverenigingen
EenVandaag: ‘Amateur-sportclubs in zwaar weer’
De Volkskrant: Hoe de vrijwilliger steeds professioneler wordt
Themadossier: sportverenigingen- en bonden

Neem voor meer informatie over sportverenigingen- of bonden of het MI Verenigingspanel contact op met onderzoeker Janine van Kalmthout.