Hebben sportverenigingen voldoende vrijwilligers?

De meeste verenigingen beschikken over voldoende vrijwilligers (86% in 2016). Dit is in de loop van de jaren nauwelijks veranderd. Het aantal verenigingen dat op zoek is naar vrijwilligers is de laatste jaren licht gestegen. Hoewel verenigingen over voldoende vrijwilligers beschikken, zijn zij constant op zoek naar nieuwe aanwas. Bij veldsportsportverenigingen, onder andere voetbal, is dit vaker aan de orde dan andere buiten- en binnensporten. Met name binnensporten geven aan niet op zoek te zijn naar vrijwilligers.

Beschikt de vereniging over voldoende vrijwilligers (% verenigingen)

Meer weten?

Sport, Bestuur & Management: vrijwilligerstekort bij sportverenigingen
EenVandaag: ‘Amateur-sportclubs in zwaar weer’
De Volkskrant: Hoe de vrijwilliger steeds professioneler wordt.
Themadossier: sportverenigingen- en bonden

Neem voor meer informatie over sportverenigingen- of bonden of het MI Verenigingspanel contact op met onderzoeker Janine van Kalmthout.