Nieuwsoverzicht

Veel aandacht voor onderzoeken Mulier Instituut in Sport & Strategie

07/06/2011
De katern Wetenschap & Onderzoek begint met een artikel van Ivo van Hilvoorde (gelieerd onderzoeker aan het Mulier Instituut) over de rede die hij op 27 mei...

De impuls van een combinatiefunctionaris

31/05/2011
De Impuls brede scholen, sport en cultuur betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport...

Playgrounds overduidelijk aanvullend op sportaanbod bij verenigingen

25/05/2011
Voor met name de fervent gebruikers zijn playgrounds in de wijken onmisbaar. De playgrounds die er mooi en verzorgd bijliggen, stimuleren jongeren om te bewegen en elkaar...

Schoolsport en activiteiten in de pauzes beste recept voor actievere jeugd

20/05/2011
Leerlingen van basisscholen met een actief beweegbeleid bewegen op en rond school meer dan andere basisschoolleerlingen. Zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs wordt op 'sportieve'...

Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst

19/05/2011
De verbindingen tussen onderwijs en sport & bewegen staan de laatste jaren voortdurend in de belangstelling. Sport en bewegen zijn activiteiten die jeugdigen binnen en buiten de...

Ontwikkeling hardloopsport onder vrouwen

11/05/2011
In de laatste decennia steeg de populariteit van de hardloopsport, vooral onder vrouwen. Vanaf 2007 lijkt de inhaalslag echter te stagneren. Het aandeel vrouwen onder hardlopers in...

Een veld voor de helft: Over sociale tarieven en subsidies

09/05/2011
Zowel de bouw van sportaccommodaties als de exploitatie ervan vraagt vanwege de niet-kostendekkende tarieven om gemeentelijke financiering. Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van tarieven...

Verenigingsmonitor levert bouwstenen voor vitaliteit Arnhemse sportverenigingen

26/04/2011
Sportbedrijf Arnhem heeft zich, met verenigingsondersteuning, ten doel gesteld dat eind 2014 tien procent van alle Arnhemse sportverenigingen als vitaal kunnen worden aangemerkt met een goed sportaanbod...

Maatschappelijke neveneffecten Playing for Success hoopvol, hoewel pril

28/01/2011
Playing for Success (PfS) is een project waarbij onderpresterende kinderen en jongeren van 9 tot 23 jaar onderwijs krijgen in voetbalstadions. Het doel van het programma is...

Meer sportief gedrag in de sport door verandering van spelregels

27/01/2011
Sportiviteit en respect in de sport wordt bevorderd door in een eerder stadium in de wedstrijd een lichte straf te geven voor een overtreding. Daardoor zijn de...
1 29 30 31