Nieuwsoverzicht

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in bondsbesturen

17/02/2014
Vanaf 2002 tot 2010 groeide het aandeel vrouwen in besturen van sportbonden met olympische disciplines gestaag van 10 tot 21 procent. Ook daalde het aandeel besturen zonder...

EYOF Utrecht 2013: Olympische sportfeest onder de Dom

12/02/2014
Van 14 tot en met 19 juli 2013 vond in Utrecht het European Youth Olympic Festival (EYOF) plaats. 3271 sporters en begeleiders uit 49 landen namen deel...

Sporten wordt duurder voor de burger

07/02/2014
Aanbieding onderzoeksrapport ‘Sport en recessie 2013’ Bezuinigingen op sport Bezuinigingen bij gemeenten treffen de sport. Het sportbudget bij gemeenten neemt af, overwegend is sprake van een afname...

Ruime steun onder Nederlandse bevolking voor politieke acties sporters

Vandaag openen de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In de lange aanloop op weg naar die Winterspelen is er in diverse media gesproken over een breed scala...

Sportbesturen nog weinig transparant

05/02/2014
Sinds de invoering van de Code Goed Sportbestuur in 2005, vermelden landelijke sportorganisaties (sportbonden en fondsen) consequenter hun bestuurssamenstelling, maar over het bestuurlijk beleid en de sponsors is men...

Gratis af te halen: sportwetenschappelijke en beleidsrelevante literatuur

27/01/2014
De bibliotheek van het Mulier Instituut beschikt over een rijke collectie sportwetenschappelijke en beleidsrelevante literatuur. Studenten en onderzoekers die sportonderzoek doen zijn (op afspraak) van harte welkom om de...

Maak kans op de NKS Boymansprijs of Aanmoedigingsprijs voor beste dissertatie of scriptie

Heeft u afgelopen jaar een dissertatie of eindscriptie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie afgerond? De stichting NKS (Nieuwe Kansen Sport) kent jaarlijks de...

Meer vitale sportverenigingen in Eindhoven

20/01/2014
In 2013 is bijna driekwart (71%) van de sportverenigingen in Eindhoven vitaal en de komende jaren in staat om de eigen sport aan te bieden aan eigen...

Mulier Instituut adviseert gemeente Tilburg over maatschappelijke activering sportverenigingen

16/01/2014
Sinds het najaar van 2011 stimuleert de gemeente Tilburg via het Maatschappelijk Convenant Kernsporten (MCK: 2011-2014) sportverenigingen maatschappelijke projecten te organiseren. Via deze regeling konden zogeheten 'kernsportverenigingen'...

Op weg naar meer scholen met een Gezonde Schoolbeleid

15/01/2014
De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) wil scholen stimuleren om te werken aan gezond en duurzaam schoolbeleid. Deze agenda is in het najaar van...
1 26 27 28 29 30 34