Draagvlakonderzoek OS2028: toename bekendheid Olympische ambitie, draagvlak gedaald

01/03/2012

Uitkomsten 1-meting periodiek draagvlakonderzoek

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2028 de Olympische en Paralympische Zomerspelen (OS28) te organiseren. Voldoende draagvlak onder de bevolking is een belangrijk criterium voor de toewijzing van een bid door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De eind 2011 uitgevoerde draagvlakmeting onder de Nederlandse bevolking door het Mulier instituut laat zien dat de steun voor OS28 afnam van 41 naar 30 procent. Wel steeg de bekendheid met de OS28 ambitie ten opzichte van 2010 licht.

Onder Amsterdammers en Rotterdammers is de bekendheid met en de steun voor OS28 groter dan onder de Nederlandse bevolking als geheel. Bijna de helft van de bevolking denkt dat Nederland de meeste kans maakt om de OS28 te mogen organiseren wanneer Amsterdam wordt voorgedragen als gaststad. Rotterdammers hebben een voorkeur voor hun eigen stad, maar denken ook dat Amsterdam uiteindelijk het meest kansrijk is als kandidaatstad.

Klik hier om de rapportage Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028: 1-meting 2011 te downloaden (pdf).

Klik hier om het persbericht Toename bekendheid Olympische ambitie, draagvlak gedaald te downloaden (pdf).

Klik hier om de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer te downloaden (pdf).