Nieuwsoverzicht

Sport en bewegen belangrijk voor mensen met chronische ziekte, maar geen wondermiddel

23/11/2017
Veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), ervaren dat bewegen en sport op verschillende manieren belangrijk zijn voor herstel, preventie of acceptatie. De uitkomsten van...

Toezichthouders zwembaden ervaren invloed van verdrinkingsgeval in Rhenen

22/11/2017
Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje in een zwembad in Rhenen, en de veroordeling van drie...

Meer gezonde sportverenigingen in Arnhem

Meer Arnhemse verenigingen zijn in 2016 ten opzichte van vier jaar geleden te classificeren als een gezonde vereniging (50% t.o.v. 38%). De verenigingen zijn voornamelijk op het...

Jongeren sporten steeds minder, ouderen juist vaker

21/11/2017
65-plussers zijn de afgelopen jaren steeds meer wekelijks gaan sporten. 40 procent van de 65-plussers deed van 2013 tot 2016 aan sport (van 2001 tot 2004: 30...

Tweede Kamer bespreekt rapportages Mulier Instituut in wetgevingsoverleg

20/11/2017
Op maandag 20 november vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg ‘Sport en Bewegen’ van het ministerie van VWS voor 2018 plaats. Het Mulier Instituut heeft met recente publicaties aan...

Sportimpulsprojecten meest succesvol voor minder actieve doelgroep

17/11/2017
Reguliere Sportimpulsprojecten zijn meestal succesvoller in het bereiken, werven en behouden van minder actieve doelgroepen dan projecten die zich richten op kinderen met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief...

Zowel Sportimpuls als buurtsportcoaches impuls voor gemeentelijk sportbeleid

De meerderheid (83%) van de gemeenten ziet de buurtsportcoach als een integraal en belangrijk deel van het lokale sportbeleid. Ruim twee derde van de gemeenten (69%) heeft...

Grote steden vergroten voorsprong in aanpak bewegingsonderwijs op basisscholen

16/11/2017
Gericht beleid van de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (plus randgemeenten) heeft ertoe geleid dat scholen voor primair onderwijs in hun aanpak van bewegingsonderwijs scherper afsteken...

Minder wangedrag in de Nederlandse sport

15/11/2017
In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal gerapporteerde...

Buurtsportcoaches stimuleren om te sporten en bewegen in de buurt

14/11/2017
95% Nederlandse gemeenten ervaart buurtsportcoach als impuls voor hun lokale sportbeleid Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale...
1 2 3 32