Naar Nieuwsoverzicht

Zwembaden passen bij karakter van Haarlem, maar update gewenst

03/04/2018

De huidige gebruikers van de zwembaden in Haarlem vinden dat de zwembaden bij het karakter van de stad passen, maar dat de baden voor de toekomst kunnen worden verbeterd qua inrichting en functionaliteit. Dat stelt het Mulier Instituut op basis van onderzoek naar de zwemwaterbehoefte in de gemeente Haarlem.

Op basis van de autonome Haarlemse bevolkingsgroei, een vergelijking van huidige vraag en aanbod naar zwemwater (met nabij gelegen gemeenten en vergelijkbare gemeenten qua inwonersaantallen) en de sporttechnische eisen waaraan een zwembad dient te voldoen, concludeert het Mulier Instituut dat een uitbreiding van het zwemwater en een update van de zwembaden gewenst is. Momenteel kennen de zwembaden een knelpunt in het zwemwatergebruik op de primetime (17:00-20:00) uren. Door het vele gebruik door verenigingen, en de wens om leszwemmen, banenzwemmen en doelgroepenzwemmen ‘s avonds aan te bieden, is op de primetime uren te weinig capaciteit beschikbaar. Om dit knelpunt op te lossen, is een uitbreiding van de capaciteit en functionaliteit wenselijk.

Het Mulier Instituut beveelt de gemeente aan om het karakter van beide zwembaden te behouden, waarbij zowel functioneel als recreatief zwemwater wordt gebruikt. Hierbij moet de mogelijkheid worden verkend van verbouwing/vernieuwing van de twee huidige openbare zwembaden. Een update van de zwembaden op de sporttechnische eisen voor zwemwater voor de zwemsport moeten daarbij in acht worden genomen.

Klik hier om de rapportage “Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem” te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Corry Floor.