Naar Nieuwsoverzicht

Voldoende sportaccommodaties voor groeiend Veldhoven, maar hockey is aandachtspunt

12/07/2017

De sportvoorzieningen in de gemeente Veldhoven zijn goed op orde. Dat concludeert het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de huidige en toekomstige ruimtebehoefte in Veldhoven voor binnensport en diverse buitensporten (voetbal, tennis, korfbal, hockey, atletiek en honk- en softbal).

In de gemeente Veldhoven liggen negen sportparken waar één of meerdere buitensportverenigingen actief zijn. In de huidige situatie hebben nagenoeg alle verenigingen voldoende ruimte voor wedstrijden en trainingen. Tot 2030 wordt geen grote verandering in de behoefte aan velden of banen verwacht. Hockey is hierop een uitzondering. De enige hockeyvereniging in Veldhoven is de afgelopen jaren flink gegroeid; een ontwikkeling die ook landelijk duidelijk is te zien. Opvallend is dat de groei in Veldhoven vooral bij de senioren heeft plaatsgevonden, terwijl landelijk juist het aantal junioren is gegroeid. Afhankelijk van de groei die de vereniging de komende jaren doormaakt, zijn één of meerdere extra velden nodig.

Binnensportaccommodaties

Qua binnensportruimte beschikt de gemeente over voldoende ruimte. Veldhoven heeft evenveel ruimte aan binnensportaccommodaties als gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Het valt op dat deze ruimte vooral in sporthallen zit en slechts beperkt in gymzalen. Sportzalen ontbreken in de gemeente zelfs in zijn geheel. Uit de analyse van de verhuuroverzichten blijkt dat de bezetting van de gemeentelijk binnensportaccommodaties hoger kan en dat geen (structurele) knelpunten in de verhuur bestaan. Ook niet in de winterperiode, wanneer de verhuur voor een aantal accommodaties hoger is dan in de rest van het jaar.

Het is de verwachting dat het aantal gebruikers van binnensportaccommodaties de komende jaren licht zal toenemen. Dit zal leiden tot een extra behoefte aan één tot drie extra zaaldelen.

De uitkomsten van het onderzoek naar buitensport- en binnensportruimte worden door de gemeente Veldhoven op korte termijn voor het opstellen van hun nieuwe accommodatienota gebruikt.

Het eindrapport ‘Ruimte voor sport in Veldhoven’ is hier te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Karin Wezenberg-Hoenderkamp of Remco Hoekman.