Naar Nieuwsoverzicht

Veel aandacht voor onderzoeken Mulier Instituut in Sport & Strategie

07/06/2011

De katern Wetenschap & Onderzoek begint met een artikel van Ivo van Hilvoorde (gelieerd onderzoeker aan het Mulier Instituut) over de rede die hij op 27 mei uitsprak bij zijn benoeming tot lector van het lectoraat Bewegen, School & Sport aan de School of Human Movement and Sport (Hogeschool Windesheim). Hierin gaat Van Hilvoorde in op de professionalisering van de sport- en bewegingscultuur. In het bijzonder besteed hij aandacht aan de thema’s overgewicht, schoolsport en motorisch leren en de rol die wetenschap daarin kan spelen.

Verder is te lezen over het onderzoek van Hoekman, Romijn & Rutten (2011) naar gemeentelijk financieel sportbeleid. Hierin wordt een beeld geschetst van gemeentelijk beleid op subsidies en tarieven. Veel gemeenten blijken verschillende tarieven te hanteren als het gaat om de verhuur van accommodaties aan sportverenigingen.

Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het onderzoek Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst. Brede Analyse 2010. In dit artikel wordt ingegaan op de conclusie dat het onderwijs (nog steeds) tekort schiet in het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten. En op de belangrijkste aanbeveling: meer bewegingsonderwijs. De vaste column van Koen Breedveld heet ditmaal ‘De Nederlandse aanpak’ waarin hij een kritische blik werpt op de houdbaarheid van het Olympisch Plan 2028.

Meer informatie over de onderzoeken:
Hoekman, R., Romijn, D. & Rutten, T. (Andres cs) (2011). Een veld voor de helft: over sociale tarieven en subsidies. Een tarieven- en subsidievergelijking vanuit verenigingsperspectief voor Brabant Stad, ‘s-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut, boek.

Lucassen, J. Wisse, E., Smits, F., Beth, J. & Werff, H. van der (2011). Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst. Brede Analyse 2010, ‘s-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut, boek.

Lees hier de column van Koen Breedveld ‘De Nederlandse aanpak’.