Naar Nieuwsoverzicht

Twee vijfde van sportverenigingen teert in op reserves

15/06/2015

Hoewel de meerderheid van de sportverenigingen aangeeft dat de financiële situatie gezond is, vormen financiën van de club steeds meer een punt van aandacht. Een aanzienlijk deel (20%) had vorig jaar te maken met een negatief saldo en een nog groter deel heeft de afgelopen drie jaar ingeteerd op de reserves (41%). Duidelijk is dat de verslechterde financiële omstandigheden verenigingen niet ongemoeid laten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat de financiële ontwikkeling van Nederlandse sportverenigingen al vijftien jaar op de voet volgt.

  • In 2015 geven 59% van de verenigingen aan dat hun financiële positie gezond is.
  • 67% van de sportverenigingen hebben hun gemeentelijke bijdrage zien dalen.
  • 17 procent van de verenigingen zag de sponsorinkomsten stijgen, maar drie keer (48%) zoveel verenigingen zagen deze inkomsten afnemen.
  • Bij de helft van de verenigingen is de contributie omhoog gegaan (14 %, meer dan trendmatig).

Voor deze meting zijn begin 2015 1.200 verenigingen uit het Verenigingspanel benaderd met vragen over de financiële positie van sportverenigingen. Door de samenstelling van het panel en de weging van de respons zijn de uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Klik hier om het factsheet ‘ontwikkeling financiën sportverenigingen 2015/4’ te downloaden (pdf).

Klik hier voor meer informatie over de Verenigingsmonitor en het bijbehorende panel.

Neem voor meer informatie contact op met Janine van Kalmthout.