Naar Nieuwsoverzicht

Twee derde sportverenigingen in Hilversum heeft organisatie goed op orde

11/07/2017

65 procent van de verenigingen in Hilversum kent een krachtige organisatie en is goed in staat om sportaanbod voor (potentiële) leden te organiseren. Zes verenigingen staan daarbij positief tegenover samenwerking met andere organisaties. Hilversum scoort hiermee vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde.

Dit concludeert het Mulier Instituut dat de organisatiekracht van de sportverenigingen in Hilversum heeft onderzocht. In de Verenigingsmonitor Hilversum 2017 is aandacht voor het ledenbestand, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s). Samen dragen deze zaken bij aan de organisatiekracht van de vereniging. Daarnaast is gemeten in hoeverre de Open club-gedachte door verenigingen wordt uitgedragen.

Andere resultaten uit de Verenigingsmonitor Hilversum 2017:

  • De ontwikkeling van het ledenaantal is voor de meeste verenigingen in Hilversum nauwelijks een punt van zorg.
  • De meeste onvoldoendes worden gescoord op financiën (30% van de Hilversumse verenigingen). Tegelijkertijd scoort 35 procent op dit aspect goed.
  • Bijna de helft van de Hilversumse verenigingen scoort matig of onvoldoende op de staat van de accommodatie.
  • Kleine verenigingen in Hilversum zijn minder organisatiekrachtig dan middelgrote of grote verenigingen.
  • Bij een op de tien clubs in Hilversum is sprake van een open cultuur. Binnen de meeste clubs lijkt er weinig tot geen draagvlak te zijn om meer open te worden.

Meer resultaten en kengetallen op uiteenlopende thema’s van organisatiekracht en open club-gedachte zijn te vinden in de Verenigingsmonitor Hilversum 2017.

Dit onderzoek sluit aan op een breder onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut naar de stand van zaken bij sportverenigingen in twaalf ‘transitiegebieden’ in Nederland. Dit zijn gebieden die te maken hebben met demografische groei of krimp. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

Voor meer informatie over de Verenigingsmonitor Hilversum 2017 kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout.

Klik hier om de Verenigingsmonitor 2017 Hilversum te downloaden (pdf)