Naar Nieuwsoverzicht

Toekomstanalyse voor sport biedt Groningen basis voor sportprogramma

26/10/2016

In opdracht van de gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke behoefte voor de buiten- en binnensport en zwemwater in 2020 en 2030 in de gemeente Groningen. Per sporttak is becijferd of er een overschot of tekort is of in de toekomst zich aandoet.

De belangrijkste conclusies van deze rapportage zijn:

  • Theoretisch is volgens de normen voldoende ruimte voor voetbal in Groningen, maar de vraag is scheef verdeeld over de huidige capaciteit. Er zijn sportparken met ondercapaciteit, maar ook sportparken met overcapaciteit.
  • De tekorten aan voetbalvelden doen zich allemaal voor op zaterdag, terwijl op zondag voldoende ruimte is. Deze scheefgroei is de afgelopen jaren groter geworden. Een betere verdeling van de wedstrijden over het weekend is een van de mogelijke oplossingsrichtingen.
  • De huidige capaciteit aan hockeyvelden is een beperkende factor voor verdere groei van de vereniging. Extra velden, gebruikmaken van velden van de universiteit of een jeugdcompetitie starten op zondag zijn voor hockey mogelijke oplossingen.
  • Het huidige veld voor rugby is niet toereikend voor alle wedstrijden.
  • De overige buitensportverenigingen (honk- en softbal, atletiek, korfbal) hebben een capaciteit die conform de bestaande normen naar team- of ledentallen.
  • De tien sporthallen voor de breedtesport zijn nu niet genoeg. Voor de toekomst wordt een nog groeiende vraag naar binnensportruimte verwacht, die, ondanks de sluiting van de ‘Oude ALO’, kan worden opgevangen door twee nieuwe sporthallen en extra capaciteit in de nieuwe MFA De Wijert. Voorwaarde is wel dat (buffer)capaciteit optimaal gebruikt wordt.
  • De hoeveelheid zwemwater lijkt in Groningen passend, zowel voor nu als voor 2030, in ogenschouw nemend dat er in de stad nog acht plaatsen zijn waar ook zwemles wordt gegeven en dat de zwemsport eerder te maken heeft met afnemende belangstelling dan met groei.

Voor het afstemmen van de vraag en het aanbod aan sportaccommodaties in Groningen zijn verschillende opties denkbaar. Sommige situaties kunnen opgelost worden door effectiever plannen, in andere gevallen lijkt een uitbreiding of reductie van de capaciteit onontkoombaar.

Het onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties en aan overdekt zwemwater vormt een herhaling van onderzoek dat het Mulier Instituut eerder voor de gemeente uitvoerde, in 2008 en 2012. Toen bestond het onderzoek uit drie delen: huidige en toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen, huidige en toekomstige behoefte aan binnensportvoorzieningen en een advies over de configuratie van sportaccommodaties, uitgewerkt in diverse scenario’s. Dit keer is voor het eerst ook naar de behoefte aan overdekt zwemwater gekeken.

Klik hier om de rapportage over binnen- en buitensporten te downloaden (pdf).

Klik hier om de rapportage over zwemwater te downloaden (pdf).

Klik hier voor de berichtgeving vanuit de gemeente Groningen over het onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek over binnen- en buitensporten, neem contact op met Karin Wezenberg-Hoenderkamp.

Voor meer informatie over het onderzoek over overdekt zwemwater, neem contact op met Koen Breedveld.