Naar Nieuwsoverzicht

Theoretisch voldoende binnensportruimte in Teylingen, in praktijk juist tekort

09/04/2018

In de gemeente Teylingen voldoet het huidige aanbod van binnensportruimte niet aan de vraag van de gebruikers. Vanuit het onderwijs, de breedtesport en de topsport is uitbreiding van het huidige aanbod gewenst. De belangrijkste wensen van alle partijen lopen hierbij echter sterk uiteen. Het onderwijs wil een betere spreiding zodat de afstand van de school tot de gymzaal kleiner wordt, de breedtesport heeft meer trainingscapaciteit nodig en de topsport ziet graag een hal met topsportfaciliteiten.

Dat concludeert het Mulier Instituut op basis van het onderzoek Ruimte voor binnensport in Teylingen. Deze studie is een kwalitatieve verdieping op een eerder onderzoek dat meer kwantitatief van aard was. Aan de hand van afstandsanalyses, een capaciteitsbenchmark en drie themabijeenkomsten stelt het Mulier Instituut vast dat in de gemeente Teylingen in de praktijk onvoldoende ruimte voor binnensport is, ondanks een theoretisch evenwicht tussen vraag en aanbod.

De gemeente Teylingen gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om oplossingsrichtingen voor de raad te formuleren.

Lees hier de volledige rapportage Ruimte voor binnensport in Teylingen

Neem voor meer informatie contact op met David Romijn.