Naar Nieuwsoverzicht

Sportruimte in Houten onder druk

01/09/2017

Om het huidig en verwacht aantal voetballers en hockeyers voldoende speelruimte te bieden, zijn in de gemeente Houten op weg naar 2030 extra sportvelden nodig. Houtense verenigingen huren tijdens de drukke wintermaanden extra zaalruimte buiten de gemeente. Voor het aanpakken van deze piekbelasting zijn creatieve oplossingen gewenst.

Dat concludeert het Mulier Instituut dat onderzoek deed naar de ruimtebehoefte voor sport in de gemeente Houten. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat:

  • de Houtense voetbalverenigingen wedstrijdvelden tekort komen. De ondercapaciteit wordt vooral op zaterdag ervaren. Op basis van de bevolkingsontwikkeling loopt het gemeentelijk tekort terug van zes velden in 2020 naar vier velden in 2030;
  • Houten twee hockeyvelden tekort heeft, vooral door sterke concentratie op speeldag zaterdag. Op basis van lokale en landelijke trends in ledentalontwikkeling is de verwachting dat de gemeente Houten 1,5 (ondergrens) tot 3,5 (bovengrens) maal zoveel hockeyers in 2030 heeft;
  • op basis van de normen naar aantal inwoners voldoende zaalcapaciteit voor de sportverenigingen in Houten is. Ondanks dit normatieve overschot is de bezetting van alle beschikbare zaalcapaciteit zeer hoog;
  • door nauwelijks veranderende sportvoorkeuren en vergrijzing van de bevolking geen toenemende vraag naar binnensportruimte wordt verwacht. Uitzondering hierop is de groeiende vraag van hockey naar binnenruimte.

Vooral voetbal en hockey kampen met een (verwacht) tekort aan capaciteit. De rapportage schetst hiervoor enkele oplossingsrichtingen: het oprekken van verhuurtijden; jeugdvoetbal en –hockey op zondag aanbieden; en tijdelijke overkappingen in de winter realiseren.

De gemeente Houten gebruikt de uitkomsten van de rapportage om samen met de verenigingen tot een transparant en toekomstbestendig sportbeleid te komen. De gemeente heeft inmiddels met de verenigingen gesproken over de oplossingsrichtingen van het capaciteitsprobleem. Zo is gesproken over het mogelijke draagvlak om de jeugd op zondag te laten spelen en de bereidheid van verenigingen om zelf te investeren.

Klik hier voor de volledige rapportage.

Neem voor meer informatie contact op met David Romijn.