Naar Nieuwsoverzicht

SportklimaatApp biedt toegankelijke en rijke data

15/02/2016

Met de SportklimaatApp heeft het Mulier Instituut een instrument in handen waarmee op eenvoudige wijze, ‘real-time’, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. De resultaten van de eerste afgeronde testfase van de SportklimaatApp zijn veelbelovend.

In de eerste pilot van 45 verschillende sportwedstrijden werden door 15 observanten 2300 sportieve en onsportieve handelingen geregistreerd, waarbij ruim drie kwart ronduit positief was (zie figuur). Hoewel het hier een verkennende studie betreft, ondersteunen de eerste resultaten de bevindingen uit eerdere studies en statistieken die stellen dat misdragingen een ernstig maar marginaal onderdeel zijn van de Nederlandse sportwereld. De applicatie lijkt een waardevolle aanvulling op het huidige onderzoek naar het sportklimaat, gebundeld in de jaarlijkse VSK Monitor van het Mulier Instituut (Romijn et al., 2015).

Figuur SportklimaatApp

Na de eerste pilot is duidelijk geworden dat de SportklimaatApp de potentie heeft om in de toekomst als monitorinstrument voor het sportklimaat te dienen. Na de evaluatie naar de gebruiksmogelijkheden van de SportklimaatApp, wordt dit voorjaar met de tweede pilot gestart. Dit gebeurt in samenwerking met hogescholen Windesheim, HAN, HU en HIS. Ook met Fontys en de Haagse Hogeschool worden de samenwerkingsmogelijkheden besproken. De Sportklimaatapp moet als monitorinstrument in het school-/sportjaar 2016/2017 actief zijn.

Klik hier om de rapportage te downloaden.

Het Mulier Instituut heeft de VSK-app ontwikkeld als onderdeel van de VSK monitor die het instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert.

Neem voor meer informatie contact op met David Romijn.