Naar Nieuwsoverzicht

Sport is geen kinderspel. Onderzoek naar de betrokkenheid van volwassenen bij jeugdsport in sportverenigingen

29/09/2011

Aan de positieve invloed van sport op jongeren wordt nauwelijks getwijfeld. Daarbij wordt vrijwel altijd benadrukt hoe belangrijk de rol van volwassenen is; voornamelijk de trainers en de ouders. Zij begeleiden jongeren bij sportverenigingen en ze leren jongeren veel meer dan sportvaardigheden alleen. Jongeren krijgen in sportverenigingen te maken met normen, waarden en verwachtingen van trainers, ouders en uiteraard ook van medesporters.

Dit samenspel beïnvloedt de ervaringen en ideeën die jongeren in sport ontwikkelen en het beïnvloedt tevens hun sportkeuze en hun motieven om te sporten. Daarmee wordt een belangrijke verantwoordelijkheid gelegd bij de volwassenen die nauw betrokken zijn bij de sportactiviteiten van jongeren.

Dit beeld zal de meeste lezers bekend voorkomen. Maar wat leren jongeren nu eigenlijk in sport? Welke ervaringen hebben jongeren met trainers en ouders in sportverenigingen? Zijn de positieve verwachtingen over de invloed van volwassenen op jongeren in sport terecht? En hoe denken trainers en ouders zelf via sport bij te dragen aan de ervaringen en ontwikkeling van jongeren?

Sport is geen kinderspel is een uitgave van het Mulier Fonds en geschreven door Inge Clarinbould. Het onderzoek viel binnen het meerjaren onderzoeksprogramma ‘Sport: Passie, Praktijk & Profijt 2007-2010’.

Klik hier voor om Sport is geen kinderspel te bestellen bij Arko Sports Media.

Cover Sport is geen kinderspel