Naar Nieuwsoverzicht

Playgrounds overduidelijk aanvullend op sportaanbod bij verenigingen

25/05/2011

Voor met name de fervent gebruikers zijn playgrounds in de wijken onmisbaar. De playgrounds die er mooi en verzorgd bijliggen, stimuleren jongeren om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Ook in niet-aandachtswijken loont het de moeite om te investeren in playgrounds. De kracht van de playground moet in maatschappelijke zin niet worden overschat. Zonder begeleiders maken vooral dominante groepjes jongeren gebruik van de voorziening. De consequentie daarvan is dat groepsprocessen door de heersende straatcultuur beïnvloed worden. Voetbal (en afgeleide vormen van het spel) steekt er als sport met kop en schouders bovenuit. Als het aan de huidige gebruikers ligt zal daar geen verandering in komen, ook al betreft het ‘multisport’-voorzieningen.

Door het perspectief van stadsjongeren centraal te stellen wordt de aanbodzijde van het (wijk)sportbeleid gecompleteerd met informatie vanuit de vraagzijde. Daarmee is enerzijds getracht inzicht te krijgen in de leefwereld van deze sportende c.q. spelende jongeren teneinde te begrijpen waarom afgeleide vormen van de verenigingssport (streetleagues) aan populariteit winnen. Anderzijds is geprobeerd om met behulp van dit onderzoek het aangeboden sportbeleid (mens en materiaal) vanuit de wijk en vanuit de traditionele sportvereniging beter op gewoontes en behoeften van gebruikers te laten aansluiten.

Het onderzoek Pubers, Panna’s & Playgrounds maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma 2007-2010 van het Mulier Instituut, dat samen met de vier universiteiten is uitgevoerd. Het sluit aan bij de programmalijn beleving & betrokkenheid, die zich richt op de diversiteit in de beleving van sport en betrokkenheid bij sport onder sporters, ex-sporters en nooit-sporters. Tevens ligt dit onderzoek in het verlengde van voorgaande studies binnen het Mulier Instituut naar het gebruik en de effecten van Cruyff Courts (2009) en Sport terug in de wijk (2010).

Download de publicatie Pubers, Panna’s en Playgrounds. Opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds (pdf).