Naar Nieuwsoverzicht

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak om een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren te creëren 

05/03/2018

Eén op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht om gezond gewicht bij jongeren te realiseren. Het potentiële bereik van deze gemeenten was in 2017 circa 860.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. Daarnaast worden via het programma Team:Fit 33.000 kinderen en jongeren potentieel bereikt. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 893.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar (peildatum 30 september 2017).

Dat blijkt uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 die door het Mulier Instituut is opgesteld en tijdens de landelijke Week voor de gezonde jeugd is gepubliceerd. Het doel van Jongeren Op Gezond Gewicht is om in 2020 1 miljoen kinderen te bereiken en het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in 75 JOGG-gemeenten te verhogen.

Andere opvallende uitkomsten uit de monitor:

  • in vergelijking met 2015 boeken JOGG-gemeenten voortgang op alle JOGG-pijlers waaraan zij werken. In alle gemeenten is minimaal één wethouder bij de JOGG-aanpak betrokken, in drie kwart van de JOGG-gemeenten is sprake van samenwerking tussen publieke en private partijen, minimaal de helft van de JOGG-regisseurs heeft inzicht in de doelgroep waar de JOGG-aanpak op wordt gericht, vier op de vijf JOGG-gemeenten hebben een plan voor monitoring en evaluatie en een ruime meerderheid van de JOGG-regisseurs heeft eerste stappen gezet in het verbinden van preventie en zorg;
  • Jongeren Op Gezond Gewicht heeft in 2017 extra ingezet op het bevorderen van regionaliseren en borgen van de lokale JOGG-aanpak;
  • in 2017 nemen 1.271 sportverenigingen deel aan het programma Team:Fit en werken daarmee aan een gezonder voedingsaanbod in hun sportkantine (in 2016: 992, doel: 1.750). In totaal participeert 5 procent van de Nederlandse sportverenigingen in Team:Fit;
  • Het aantal scholen in JOGG-gemeenten met een Vignet is in 2017 sterk gegroeid (in 2017: 740, in 2016: 479). In totaal hebben 1.279 Nederlandse scholen een Vignet Gezonde School (in 2016: 924);
  • 88 procent van de gemeenten is aan de slag met de themacampagne ‘DrinkWater’, 44 procent met het thema ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’ en 26 procent met het thema ‘Groente… zet je tanden erin!’;
  • het aantal maatschappelijke-, bedrijfs- en kennispartners van Jongeren Op Gezond Gewicht is toegenomen van 33 eind 2016 naar 36 eind 2017;
  • bij 69 procent van de gemeenten was in 2017 een JOGG-regisseur voor minimaal 16 uur per week aangesteld. Dat is meer dan in 2016 (52%);
  • de JOGG-regisseurs en betrokken beleidsmedewerkers zijn tevreden met de algemene en de op maat ondersteuning vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht en de ondersteuning van de verschillende experts;
  • in 2017 zijn 46 lokale evaluaties verschenen over lokale inzet en opbrengsten van JOGG-gemeenten;
  • Jongeren Op Gezond Gewicht slaagt erin de thema’s overgewicht en gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen, te agenderen en partijen te enthousiasmeren om te werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.

Klik hier om de volledige Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 te downloaden (pdf).

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Dorine Collard van het Mulier Instituut.