Naar Nieuwsoverzicht

Omzet Limburgse paardensector groeit naar 175 miljoen euro

13/11/2017

Rapport brengt economische omvang en potentie Limburgse paardensector in kaart

De jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector wordt geschat op 175 miljoen euro. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2009. De toegevoegde waarde bedraagt 61 miljoen euro en de sector biedt 1.100 personen betaald werk. Naar verwachting wordt door Limburgse organisaties in de paardensector de komende vijf jaar 88 miljoen euro in Limburg geïnvesteerd.

Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport over de economische omvang en potentie van de paardensector in Limburg. Het rapport is opgesteld door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Paul Hover (senior onderzoeker Mulier Instituut) presenteerde de resultaten afgelopen zaterdag bij het symposium ‘Paardensport in de Euregio’ tijdens Jumping Indoor Maastricht. Het eerste exemplaar is door Ger Koopmans (gedeputeerde provincie Limburg) uitgereikt aan Jan Janssen (voorzitter Limburg Paardensport).

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport zijn:

  • Limburg heeft 165 maneges en andere aanbieders van paardensport en 85 paardenfokkerijen.
  • De provincie telt circa 33.000 paarden en pony’s waarvan 22.000 in persoonlijk eigendom.
  • Limburg heeft 13.700 wekelijkse paardensporters (12-79 jaar), waarvan 9.500 KNHS-leden.
  • In Limburg zijn 141 verenigingen aangesloten bij de KNHS en er ligt 1.600 kilometer aan ruiter- en menroutes.
  • Met de bewezen paardenexpertise, de topaccommodaties en –evenementen en de centrale ligging in West-Europa heeft de provincie sterke troeven in handen.
  • Tot de relatief zwakke punten behoren de beperkte samenwerking en versnippering binnen de sector en de mate waarin de sector is verankerd in economische, ruimtelijke en sociale beleidsagenda’s.
  • Het rapport bevat aanbevelingen om voort te bouwen op de fundamenten die in de afgelopen jaren door private en publieke organisaties zijn gelegd en de kansen voor Euregionale samenwerking binnen de paardensector nader te verkennen.

Klik hier om de publicatie te downloaden (pdf).

Klik hier voor het persbericht van de provincie Limburg.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.