Naar Nieuwsoverzicht

Nijmeegse sport ruimhartig, maar onzichtbaar ondersteund

23/09/2015

Uit een vergelijkende analyse van vijf sporttakken blijkt dat voetbalverenigingen door de gemeente Nijmegen het meest worden ondersteund. Deze ondersteuning komt neer op ongeveer 120,- euro per voetballer, per jaar. Slechts vijftig cent van dit bedrag komt uit directe subsidies. Gemiddeld ontvangen judoverenigingen per lid 78 cent aan directe subsidie, maar door de veel lagere indirecte ondersteuning in vergelijking met bijvoorbeeld voetbal is de gemeente Nijmegen per judoka slechts 6,50 euro per jaar kwijt.

De Nijmeegse raadsleden hadden behoefte aan inzicht in de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente en hebben de Rekenkamer Nijmegen verzocht een onderzoek uit te voeren naar deze steun. De Rekenkamer Nijmegen heeft hier met behulp van de expertise van het Mulier Instituut in 2014 en 2015 uitvoering aan gegeven. De hieruit tot stand gekomen rapportage Sport, Geld en de Stad wordt woensdagavond 23 september behandeld door de Raad en de portefeuillehouder in de Kamerronde tijdens de Politieke Avond.

Voor deze publicatie heeft het Mulier Instituut, in samenwerking met de Rekenkamer Nijmegen, in beeld gebracht wat de zichtbare en minder zichtbare financiële ondersteuningsvormen zijn die ten goede komen aan sportverenigingen in Nijmegen en inzichtelijk gemaakt in hoeverre deze financiële ondersteuning verschilt tussen sporttakken.

Bij het inzichtelijk maken van het totale bedrag per ondersteuningsvorm valt verder op dat de verstrekte directe subsidie slechts 6 procent is van de totale gemeentelijke ondersteuning van sportverenigingen. De subsidie voor het zwembad is ongeveer 30 procent en de rest – bijna de helft – bestaat uit ongedekte kosten van binnen- en buitensportaccommodaties.

Klik hier om het rapport Sport, Geld en de Stad te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Remco Hoekman.