Naar Nieuwsoverzicht

Mulier Instituut en HAN Sport en Bewegen starten Contributiemonitor

29/06/2016

Op 20 juni jongstleden ondertekenden directeur Koen Breedveld van het Mulier Instituut en onderzoeker Willem de Boer van het Sports Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een Contributiemonitor. Vanuit het, door het Mulier Instituut gecoördineerde, onderzoeksprogramma ‘betaalbaarheid van sport’ is de wens ontstaan om meer inzicht te krijgen in de hoogte van sportcontributies en -toegangsprijzen in Nederland. De Contributiemonitor moet hierin inzicht gaan verschaffen over verschillende sporten en regio’s. In oktober zullen studenten van HAN Sport en Bewegen beginnen met de dataverzameling. Jaarlijks worden van ongeveer 2.000 sportaanbieders de contributies en toegangsprijzen verzameld en geanalyseerd. De eerste resultaten uit het project worden begin 2017 verwacht.

HAN_tekenen overeenkomst 2

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Jan-Willem van der Roest (j.vanderroest@mulierinstituut.nl)