Naar Nieuwsoverzicht

Meer dan de helft van sportverenigingen in Velsen is goed georganiseerd

21/07/2017

Meer dan de helft van de verenigingen in Velsen (61%) heeft een krachtige organisatie en is goed in staat om hun (potentiële) leden te laten sporten. Twee vijfde van de sportverenigingen heeft een positieve houding tegenover de bredere maatschappelijke functie van de vereniging, waar een derde al actief mee bezig is. Velsen scoort op maatschappelijke functie iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Dit stelt het Mulier Instituut dat de vitaliteit van de sportverenigingen in Velsen heeft onderzocht. In de Verenigingsmonitor Velsen 2016 is aandacht voor het ledenbestand, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s). Deze zaken dragen samen bij aan de organisatiekracht van de vereniging. Daarnaast is gemeten in hoeverre de verenigingen een maatschappelijke intentie hebben en in hoeverre zij dit actief uitdragen.

Andere resultaten uit de Verenigingsmonitor Velsen 2016:

  • In Velsen-Noord kunnen sportverenigingen een rol spelen om de leefbaarheid in de wijk of buurt te versterken;
  • De meeste onvoldoendes worden door clubs in Velsen gescoord op financiën (29%) en accommodatie (22%). Op leden wordt het beste gescoord;
  • De meeste clubs zien de ontwikkeling van het ledenaantal voor het komende jaar positief in;
  • 80 procent van de verenigingen scoort voldoende tot goed op beleid, dit is hoger dan het landelijk gemiddelde;
  • Twee derde van de clubs (63%) was het afgelopen jaar bij één of meer sportprojecten betrokken;
  • Een kwart (27%) van de sportverenigingen in Velsen is een vitale vereniging.

Meer resultaten en kengetallen op uiteenlopende thema’s van organisatiekracht en maatschappelijk functie van de sportverenigingen zijn te vinden in de Verenigingsmonitor Velsen 2016.

Voor meer informatie over de Verenigingsmonitor Velsen 2016 kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout.

Klik hier om de Verenigingsmonitor 2016 Velsen te downloaden (pdf).