Naar Nieuwsoverzicht

Maatschappelijke neveneffecten Playing for Success hoopvol, hoewel pril

28/01/2011

Playing for Success (PfS) is een project waarbij onderpresterende kinderen en jongeren van 9 tot 23 jaar onderwijs krijgen in voetbalstadions. Het doel van het programma is om enerzijds de taal-, reken- en ict-prestaties te verbeteren en anderzijds een positieve impuls te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers. Over de maatschappelijke neveneffecten van PfS zijn in deze fase nog maar zeer voorlopige conclusies te formuleren.

Na positief geboekte resultaten van PfS in Engeland blijkt PfS ook op diverse locaties bij Betaald Voetbal Organisaties in Nederland de eerste vruchten af te werpen. Onder begeleiding van KPC Groep heeft leercentrum Zwolle in 2009 de eerste groep leerlingen mogen ontvangen. Eind 2010 werd het vijfde leercentrum geopend in Groningen. Op verzoek van KPC Groep heeft het Mulier Instituut in 2010 een onderzoek gedaan naar de neveneffecten van PfS in Nederland.

Een belangrijke conclusie is dat PfS aan het huidige onderwijsaanbod een waardevolle toevoeging is. De leerlingen waarop PfS zich richt, krijgen in kleine groepen meer persoonlijke aandacht in vergelijking met het reguliere onderwijs. PfS kenmerkt zich door een breed maatschappelijk draagvlak. Dankzij dit project is de samenwerking tussen partners in het lokale onderwijs, sport, welzijn en gemeente verbeterd. De conclusie ten aanzien van de ouderbetrokkenheid is dat de mogelijkheid om ouders bij PfS te betrekken er nadrukkelijk is, maar nog niet ten volle wordt benut. Een groot deel van de betrokkenen van PfS is positief over het persoonlijk effect bij leerlingen, maar heeft nog geen duidelijk oordeel over de maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success.

Download de rapportage Maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success! Kwalitatieve studie naar de maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success (pdf).