Naar Nieuwsoverzicht

London 2012: vooralsnog geen effect op niveau sportdeelname in Verenigd Koninkrijk

26/01/2012

De nationale overheid in het Verenigd Koninkrijk wil de maatschappelijke kansen van de Olympische en Paralympische Spelen benutten. De Spelen moeten iets blijvends betekenen voor stad en land. Met flankerend beleid rondom ‘2012’ wordt nadrukkelijk ingezet op het verhogen van de sportdeelname. Sommige sporten noteren stijgende deelnamecijfers, anderen zien de participatie dalen. Per saldo blijft de deelname aan sport vooralsnog ongewijzigd. Met meer investeringen gericht op het stimuleren van vraag (en minder op het realiseren van sportvoorzieningen) en meer kennisontwikkeling en -uitwisseling was het resultaat mogelijk beter geweest.

Olympisch Vuur ontwikkelt samen met het Mulier Instituut een reeks factsheets om te kunnen ‘leren van Londen 2012’. In de eerste factsheet is een beeld geschetst van de betrokken organisaties. In de tweede factsheet staat informatie over de kosten en baten van de Olympische en Paralympische Spelen. De derde factsheet gaat in op de aanjaagfunctie van de Olympische en Paralympische Spelen op het niveau van sportdeelname in het Verenigd Koninkrijk.

Klik hier voor de factsheet London 2012 als aanjager voor sportdeelname (pdf).

Klik hier voor meer informatie over het project Olympische kennis 2011.