Naar Nieuwsoverzicht

Kwart Nederlandse sportverenigingen ziet microkrediet wel zitten

24/05/2012

Sportverenigingen zouden door middel van een microkredietregeling, waarbij kleine leningen worden verstrekt, beter in staat zijn initiatieven te ontplooien die sportdeelname bevorderen, zo luidt de verwachting van NOC*NSF. Het Mulier Instituut is door NOC*NSF gevraagd om in samenwerking met Sportinnovatie de behoefte aan een microkredietregeling te peilen bij het Verenigingspanel.

Een kwart (ongeveer 7500) van de verenigingen vindt de microkredietregeling aantrekkelijk. Een op de tien verenigingen in Nederland geeft aan ooit wel gebruik van een microkredietregeling voor de sport te gaan maken. Een klein percentage verenigingen (2%) zou dat het komende seizoen al willen. De helft van de verenigingsbestuurders weet nog niet of ze ooit gebruik van de regeling gaan maken.

De verenigingen die geen gebruik zouden maken van de microkredietregeling geven als belangrijkste reden aan dat zij over voldoende eigen financiële middelen beschikken. In het verlengde hiervan geven verenigingen aan dat er geen behoefte of noodzaak wordt ervaren (niet nodig). Daarnaast zijn verenigingsbestuurders van mening dat het niet past in het financiële beleid van de vereniging om een lening aan te gaan en zo een schuld op te bouwen. Voorwaarden voor succes zijn volgens de verenigingsbestuurders: geen rente, heldere duidelijke afspraken en regels, gezonde vereniging en gegarandeerde terugbetaling, een goed onderliggend plan en heldere doelstelling van verenigingen, eenvoudige aanvraag en administratie van de regeling.

Klik hier voor de rapportage Microkredietregeling voor sportverenigingen? Behoeftepeiling verenigingsbestuurders

Klik hier voor meer informatie over het Verenigingspanel en de Verenigingsmonitor