Naar Nieuwsoverzicht

Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten

07/03/2018

Kinderen van 4 tot 11 jaar spelen minder vaak en minder lang buiten. Jongens besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder worden, besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen.

Dit blijkt uit het factsheet ‘Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland’ van het Mulier Instituut dat is opgesteld op basis van een eigen analyse van de OBiN vragenlijst 2006-2014 en de CBS Gezondheidsenquête 2016.

Enkele andere belangrijke uitkomsten:

  • Het percentage kinderen dat minstens vijf dagen per week buitenspeelt, is in de periode 2006-2014 met 4 procent afgenomen;
  • Het percentage kinderen dat meer dan drie uur buitenspeelt, is in diezelfde periode met 2 procent afgenomen;
  • Kinderen uit niet-stedelijke gebieden spelen ruim twee uur langer buiten dan kinderen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden;
  • Wanneer buitenspelen buiten beschouwing wordt gelaten, hebben kinderen uit niet-stedelijke gebieden en kinderen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden evenveel lichamelijke activiteiten.

Klik hier voor het factsheet 2018/4 Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland (pdf).

Voor meer informatie over dit factsheet kunt u contact opnemen met Vicky Dellas.

Van 5 tot 10 maart is de Week voor de Gezonde jeugd. Klik hier voor meer informatie.