Naar Nieuwsoverzicht

Investeren in kader, lokale samenwerking en plezierbeleving belangrijk bij succesvolle sportstimulering kwetsbare jongeren

06/06/2016

Veel jongeren in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar stoppen met sport, met name bij een club, maar de uitval is groter onder de groepen die toch al minder aan sport deelnemen (onder andere gezinnen met een lage sociaaleconomische status, laag opleidingsniveau en niet-westerse achtergrond). Hierdoor worden bestaande verschillen in sportdeelname en fysieke activiteit groter. Dit blijkt uit het onderzoek ‘werkzame elementen sportstimulering jongeren’ dat het Mulier Instituut in opdracht van de Gemeente Utrecht/Harten voor Sport heeft uitgevoerd.

Het is niet eenvoudig om de sportdeelname onder deze ‘kwetsbare’ groepen jongeren structureel te vergroten omdat aan deze uitval meerdere, samenhangende factoren ten grondslag liggen. Er bestaan echter wel diverse werkzame factoren van succesvolle sportstimulering zoals lokale samenwerking, het betrekken van diverse groepen jongeren en hun ouders, een sociaal veilig klimaat, en sporttechnisch én didactisch-pedagogisch bekwame begeleiders. Het inzetten op plezierbeleving en positieve leerervaringen is daarbij een belangrijke sleutel voor blijvende participatie en het kunnen bijdragen aan overige maatschappelijke doelen.

Klik hier om het factsheet 2016/3 ‘werkzame elementen sportstimulering bij jongeren’ te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Elling.