Naar Nieuwsoverzicht

Helmond enthousiast over inzet vakleerkrachten in het basisonderwijs

16/05/2017

Directieleden, groepsleerkrachten en vakleerkrachten op vier basisscholen in Helmond zijn enthousiast over de inzet van vakleerkrachten voor beweeglessen. Geïnterviewden geven aan dat de lessen intensiever en kwalitatief van hoger niveau zijn, dat leerlingen meer worden uitgedaagd en dat hun motorische ontwikkeling sneller vooruit gaat. Bovendien wordt door registratie in het leerlingvolgsysteem achterstand in de motorische ontwikkeling beter opgemerkt. Daarbij ervaren groepsleerkrachten minder werkdruk en stress doordat zij de beweeglessen niet meer geven.

Dit stelt het Mulier Instituut dat in de gemeente Helmond een evaluatieonderzoek deed naar de inzet van vakleerkrachten in het basisonderwijs. Op vier scholen in de groepen 3 t/m 8 werd een keer per week een motoriekles door een vakleerkracht gegeven, terwijl de spelles door een bevoegde groepsleerkracht werd verzorgd. De wens van JIBB Helmond en de schoolbesturen is om de pilot uit te breiden naar twee à drie structurele beweeglessen door een vakleerkracht en dat dit op alle basisscholen in gemeente Helmond wordt ingevoerd.

Belemmeringen om vakleerkrachten structureel in te zetten, zijn met name van financiële en organisatorische aard. Na afsluiting van de pilotfase moeten scholen de volledige kosten dragen, waar dat nu ongeveer de helft is. Tekort aan (financiële) middelen blijkt ook in andere gemeenten waar vakleerkrachten de beweeglessen verzorgen de grootste belemmering om dit structureel in te voeren. Externe medefinanciering door bijvoorbeeld overheidssteun, een zorgverzekeraar of inzet van de buurtsportcoach kan uitkomst bieden.

Klik hier om het volledige rapport ‘De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen’ te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut.