Naar Nieuwsoverzicht

Financiële inzet Gennep sluit in grote lijnen aan op beleidsdoelstellingen

10/03/2016

Om inwoners aan te zetten tot sport en bewegen en om verenigingen toekomstbestendig te houden investeert de gemeente Gennep per inwoner 62 euro per jaar. De financiële inzet sluit hiermee in grote lijnen aan op de beleidsdoelstellingen. Verbeterpunten zijn de onderbouwing en legitimering van bestaande verschillen in tariefstelling, afspraken over exploitatievergoedingen en verdeling van verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud. Dat concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van Rekenkamercommissie Gennep (RKC Gennep) onderzoek deed naar de financiële aspecten van het sportbeleid. Het onderzoek was een vervolg op het rekenkameronderzoek ‘Sportbeleid in Gennep’.

De gemeentelijke uitgaven aan sport per inwoner zijn in Gennep nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde en referentiegemeenten. De verschillen tussen sporttakken zijn echter niet altijd bekend of transparant en in de doelen van het sportbeleid wordt niet gerefereerd aan de noodzaak om tariefdifferentiatie toe te passen afhankelijk van het type sportaccommodatie. Daarmee ontstaat een situatie waarin ‘onbewust’ gestuurd wordt op sporttakken. Dit is veelal het gevolg van een historisch gegroeid tariefsysteem en Gennep vormt hierin geen uitzondering in vergelijking met andere gemeenten.

Klik hier om het rapport ‘Sportbeleid in Gennep – Financiën’ [inclusief bestuurlijke reactie] te downloaden (pdf)

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Remco Hoekman.