Naar Nieuwsoverzicht

Feiten en mythen over de kracht van sport in de stad: Presentatie onderzoeksbundel Sport in de stad

22/06/2011

Veel steden zetten in op het verhogen van de sportdeelname onder hun burgers en het binnenhalen van grote sportevenementen, omdat sport een bijdrage kan leveren, en levert, waar het gaat om het verbeteren van de gezondheidssituatie van stedelingen, de leefbaarheid in wijken en de stedelijke economie. In de bundel Sport in de stad van het Mulier Instituut, die vandaag op het Nationaal Congres Sportaccommodaties in Rotterdam wordt gepresenteerd, passeren de potentiële opbrengsten van sport in relatie tot verschillende beleidsdoelstellingen de revue. De auteurs plaatsen wel vraagtekens bij het behalen van de Olympische ambitie van een sportdeelname van 75 procent in grote steden. Verder wordt de veronderstelling dat ‘de sport naar de rand van de stad is verdwenen’ ontkracht. De bundel biedt beleidsmakers handvatten voor het doelbewust inzetten van sport, maar bevat tevens kritische reflecties op de beleidskeuzes voor sport in de stad.

In de bundel Sport in de stad gaan toonaangevende sportonderzoekers in op de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stad. Het boek wordt met een Olympische blik in- en uitgeleid door Olof van der Wal (directeur KEI) en Henk Ovink (directeur Nationale Ruimtelijke Ordening, ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Enkele conclusies uit de bundel zijn:

  • De sportdeelname in stad en land heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt en de verschillen tussen stad en land zijn niet erg groot.
  • Niet-sporters blijken gemiddeld genomen niet verder weg van sportvoorzieningen te wonen dan sporters.
  • Sportvoorzieningen zijn meegegroeid met de uitdijende steden en niet verdwenen uit de binnenstad en verplaatst naar de randen van de stad.
  • Door ‘beweegvriendelijke omgevingen’ kan het beweeggedrag positief worden beïnvloed en gezondheidswinst worden geboekt.
  • Effect sport op leefbaarheid laat zich moeilijk meten, maar komst van een sportpark in een stadswijk heeft meerwaarde voor gebruikers.
  • Een sportpark heeft een positieve invloed op de waarde van het onroerend goed in de wijk.

De bundel Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context verschijnt onder redactie van Mark van den Heuvel, Remco Hoekman en Hugo van der Poel van het Mulier Instituut. De bundel vormt tevens de afronding van het onderzoeksprogramma ‘Sport en stedelijke ontwikkeling’ van het Mulier Instituut, gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Download het volledige persbericht (pdf).

U kunt hier het voorwoord, de inhoudsopgave, de inleiding, de epiloog en het nawoord van de publicatie Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context downloaden (pdf).

Klik hier om de publicatie te bestellen via Arko Sports Media.