Naar Nieuwsoverzicht

Europese sportonderzoeken verschillen in organisatie en financieringsstroom

30/07/2015

In Europa zijn veel gegevens beschikbaar over sport, maar doordat landen het sportonderzoek anders organiseren en er geen Europese agenda voor sportonderzoek bestaat, zijn er slechts beperkte mogelijkheden om landen met elkaar te vergelijken.

Het Mulier instituut voerde een verkennend onderzoek uit naar hoe sportonderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken is georganiseerd. Het instituut concludeert dat een duidelijk en transparant beeld van de infrastructuur van sportonderzoek in deze landen ontbreekt. In de studie wordt per land ingegaan op de geschiedenis van het sportonderzoek, de belangrijkste onderzoekthema’s, financiering, de organisaties die het onderzoek doen, innovatie en enkele best practices.

Opvallend is dat in Nederland universiteiten, para-universitaire instellingen, hbo’s en het nationale statistische bureau (CBS) veelvuldig samenwerken. In andere landen komt samenwerking tussen verschillende soorten onderzoeksinstellingen minder vaak voor. Verder komt naar voren dat alleen in Nederland en België een overkoepelend nationaal onderzoeksprogramma bestaat.

Het onderzoek kan worden beschouwd als een eerste stap om de Europese sportonderzoekinfrastructuur in kaart te brengen.

Klik hier om het rapport ‘Sport research infrastructure – an exploratory research in five European countries’ te downloaden (pdf).

Klik hier voor het artikel dat op 10 augustus 2015 op de website van Sport & Strategie verscheen over dit onderzoek.

Neem voor meer informatie contact op met Harold van der Werff.