Naar Nieuwsoverzicht

EK vrouwenvoetbal en EK hockey leiden tot ruim 200.000 berichten op sociale media

20/02/2018

De topprestaties van de Nederlandse sporters bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leiden tot veel aandacht in de traditionele media. Ook op internet, zoals op sociale media, wordt in ruime mate over de Spelen bericht. Nederlandse topsporters excelleerden vorig jaar ook, in eigen land, tijdens de EK vrouwenvoetbal en de EK hockey. Samen hebben die kampioenschappen tot ruim 200.000 berichten op sociale media geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten.

Dit blijkt uit een pilotonderzoek van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport naar de online belangstelling en beleving van topsportevenementen. Doel van deze pilot is om leerervaring op te doen hoe aan de hand van uitingen op sociale media en andere bronnen de online belangstelling en beleving van sportevenementen kan worden geanalyseerd en vastgelegd. Aanleiding voor het onderzoek is dat het meten van de online belangstelling en beleving van sportevenementen niet zelden onderbelicht is en online big data daarvoor mogelijk kansen bieden.

Andere bevindingen zijn:

  • Bij beide EK’s zorgden mannen voor meer online berichtgeving dan vrouwen;
  • Het aandeel positieve berichten bij beide evenementen is meer dan zes keer zo groot als het aantal negatieve berichten. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat de Nederlandse teams goud wonnen;
  • In vergelijking met voorgaande jaren is in het laatste kwartaal van 2017 – na de EK’s – vaker gegoogled op “voetbalclub” en “hockeyclub”. Een relatie met de EK’s kan niet worden aangetoond;
  • De sterke punten van de methode zijn onder andere dat aan het verzamelen van data geen kosten verbonden zijn, dat data real time reacties en emoties zijn en dat de data goede mogelijkheden bieden om een trend in beeld te brengen;
  • Zwakke punten van de methode zijn onder meer: gebruikers van sociale media zijn geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking, de software herkent geen sarcasme, ironie en typefouten, foto’s en emoticons worden niet geanalyseerd en de berichtgeving van belanghebbenden kleurt het beeld.

Bij het duiden van de belangstelling en beleving van een sportevenement is een analyse van sociale media tegenwoordig niet meer weg te denken. Dit pilotonderzoek biedt veelbelovende resultaten voor het nemen van vervolgstappen met het doorontwikkelen van methoden om de online belangstelling en beleving van sportevenementen te meten.

Klik hier om de publicatie te downloaden (pdf).

Klik hier voor het websheet.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover of met Peter-Jan Mol.