Naar Nieuwsoverzicht

Drie kwart sportverenigingen ziet verantwoordelijkheid

07/07/2015

Aan het project De Gezonde Sportkantine doen inmiddels meer dan 350 verenigingen mee. De belangrijkste reden voor bijna drie kwart van de verenigingen om deel te nemen is dat de vereniging vindt dat het bij de verantwoordelijkheid of visie van de club hoort.

Dit blijkt uit een factsheet van Jongeren op Gezond Gewicht waarin de beginsituatie is geschetst van 200 sportverenigingen die aan De Gezonde Sportkantine deelnemen. Jongeren op Gezond Gewicht voerde een startmeting bij deze verenigingen uit, het Mulier Instituut analyseerde vervolgens de gegevens.

Naast de verantwoordelijkheid werd ‘maatschappelijke relevantie’ door de sportverenigingen ook als een belangrijke reden genoemd om op gezondere producten in de sportkantine over te gaan (69%). De beperkte houdbaarheid van verse en gezonde producten en het gebrek aan acceptatie van de leden zijn voor de verenigingen struikblokken om op de Gezonde Sportkantine over te stappen.

Klik hier voor het factsheet van Jongeren Op Gezond Gewicht over de startmeting Gezonde Sportkantine.

Klik hier om het rapport De start van de Gezonde Sportkantine, uitkomsten 0-meting GSK te downloaden (pdf).