Naar Nieuwsoverzicht

Een derde van de Tilburgse sportverenigingen is zeer maatschappelijk actief

19/12/2017

Eén op de drie Tilburgse sportverenigingen (31%) is zeer maatschappelijk actief. Deze sportverenigingen organiseren naast het reguliere sportaanbod ook andere activiteiten voor hun leden en voor niet-leden. Drie kwart van de verenigingen heeft in de afgelopen twee jaar aan één of meerdere maatschappelijke initiatieven meegewerkt (75%).

Dit concludeert het Mulier Instituut dat de maatschappelijke activiteit en organisatiekracht van sportverenigingen in Tilburg onderzocht. In de Verenigingsmonitor Tilburg, die voor de derde keer is uitgevoerd, is aandacht voor ledenontwikkeling, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s) van de Tilburgse sportverenigingen. Samen vormen deze de organisatiekracht van een sportvereniging. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke activiteit, communicatie en ondersteuning.

Andere resultaten uit de Verenigingsmonitor Tilburg:

  • De organisatiekracht van Tilburgse verenigingen is sinds 2014 toegenomen;
  • Bijna drie op de vijf verenigingen zijn voldoende tot goed organisatiekrachtig (57%);
  • Twee derde van de verenigingen beschikt over voldoende vrijwilligers (68%), met name de kleine verenigingen (90%);
  • Drie op de vijf verenigingen huren de sportaccommodatie(s), – velden, -zalen of andere sportlocaties bij de gemeente (62%). Van deze verenigingen is een meerderheid (zeer) tevreden over de bereikbaarheid (65%), beschikbaarheid (63%) en sociale veiligheid (63%) van de gehuurde accommodatie.
  • De best werkende communicatiemiddelen zijn volgens Tilburgse verenigingen e-mail (54%), Facebook (45%) en de clubwebsite (37%).
  • Verenigingen hebben met name behoefte aan professionele ondersteuning op het gebied van werving/selectie van vrijwilligers (38%), ledenwerving (34%) en werving sponsors/adverteerders (25%).

Meer resultaten over de sportverenigingen in Tilburg zijn te vinden in de rapportage Verenigingsmonitor Tilburg 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout.