Naar Nieuwsoverzicht

Consumentenuitgaven aan sport ongevoelig voor economische ontwikkelingen

15/01/2018

De consumentenuitgaven aan sport veren niet onmiddellijk op bij een licht aantrekkende economie. Nederlandse huishoudens geven bij een opleving van de conjunctuur met name eerst extra geld uit aan lichaamsverzorging en luxere maaltijden thuis. Eerder onderzoek wees uit dat de sport in tijden van recessie niet bovenaan het lijstje van bezuinigingen van consumenten prijkt. Dit samen betekent dat consumentenuitgaven aan sport relatief ongevoelig lijken voor conjuncturele ontwikkelingen.

Dit blijkt uit het rapport over consumentenuitgaven aan sport. Het rapport is opgesteld door het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Andere bevindingen uit het rapport zijn:

  • In drie kwart van de Nederlandse huishoudens worden uitgaven aan sport gedaan, met name aan sportkleding en –schoenen, lidmaatschappen en entreebewijzen voor sportaccommodaties zoals zwembaden.
  • In 2016 is in ruim één op de tien Nederlandse huishoudens een lidmaatschap van een sportvereniging opgezegd. De prijs van het lidmaatschap was in 2 op de 10 gevallen de belangrijkste opzegreden.
  • Bijna zes op de tien opzeggers van het lidmaatschap van de sportvereniging zijn na het beëindigen van hun lidmaatschap minder gaan sporten. Onduidelijk is in welke mate de verminderde deelname het gevolg is van het opzeggen. Het opzeggen kan ook het gevolg zijn van het voornemen om minder te gaan sporten.
  • Twee derde van de volwassen leden van een sportvereniging zegt bereid te zijn meer te willen betalen voor het lidmaatschap indien de vereniging wordt geconfronteerd met hogere kosten en/of lagere inkomsten. Bijna de helft van de leden van een fitnesscentrum is bereid meer te betalen voor het lidmaatschap als het centrum daartoe wordt genoodzaakt.
  • Drie kwart van de Nederlandse volwassen bevolking vindt de kosten die aan sporten verbonden zijn niet bezwaarlijk.

Klik hier om de publicatie te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.