Naar Nieuwsoverzicht

Buitensport in Landerd toekomstbestendig

27/03/2017

De buitensport in Landerd is toekomstbestendig en waard om in te investeren. Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van de gemeente Landerd onderzoek heeft uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de buitensportverenigingen. Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de toekomstvisie en onderbouwing van investeringsbeslissingen voor de buitensport in Landerd.

Het onderzoek geeft een breed beeld van de stand van zaken bij de buitensportverenigingen in de dorpen Reek, Schaijk en Zeeland. De demografische ontwikkelingen in de gemeente zijn geanalyseerd om te bepalen welke ruimte de Landerdse buitensport nu en in de toekomst nodig heeft. De organisatiekracht en maatschappelijke betekenis van de verenigingen zijn gemeten met een vitaliteitsindex. Om draagvlak voor het onderzoek en de beleidsimplicaties van het onderzoek te verkrijgen zijn de lokale verenigingen nadrukkelijk betrokken bij het onderzoeksproces.

De meeste verenigingen in Landerd beschikken over voldoende organisatiekracht om de sport duurzaam te organiseren. Daarnaast blijkt dat de verenigingen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de verschillende dorpen. De vergrijzing is een belangrijk thema voor de sport en zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van de buitensport. De verenigingen zullen hierop in moeten spelen om ook in de toekomst een belangrijke maatschappelijke functie te kunnen blijven hebben.

Klik hier om de rapportage ‘Een toekomstbestendige buitensport in Landerd’ te downloaden (pdf)

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem van der Roest.

Wethouder Ben Maathuis is tevreden met de resultaten uit het rapport: “Het onderzoek heeft zich gericht op de toekomstbestendigheid van verenigingen. Zodat we niet alleen op basis van kwantiteit in de sport investeren, maar juist ook op basis van kwaliteit. Ik ben trots op de uitkomsten van het rapport. Het geeft aan dat onze verenigingen een belangrijke rol vervullen in onze kernen. Zij zoeken onderling samenwerking om zich verder te versterken.”

De gemeente gaat naar aanleiding van het rapport verder aan de slag met de investeringsagenda die hierbij hoort. Zij kan dankzij het rapport gericht investeren in de accommodatiebehoeften van verenigingen en de verenigingen helpen hun maatschappelijke betekenis verder uit te bouwen.