Naar Nieuwsoverzicht

Best Football Friends geslaagd initiatief meisjesvoetbal, met beperkt blijvend effect

08/01/2018

Het Brabantse Best Football Friends-project heeft bijgedragen aan een positieve provinciale en lokale uitstraling van het meisjesvoetbal. Het heeft veel meisjes in de aanloop naar het EK vrouwenvoetbal in de zomer van 2017 een bijzonder, goed georganiseerd en vooral enorm leuk toernooi geboden. Zowel deelneemsters als organisatoren waren ‘overwegend tevreden’, zo concludeert het Mulier Instituut, dat in opdracht van de Provincie Brabant een evaluatiestudie naar het project heeft uitgevoerd.

In 23 gemeenten vond voor meisjes van 10-14 jaar een Best Football Friends (BFF) voetbaltoernooi plaats, waaraan in totaal zo’n duizend meisjes meededen. Het project had als doel om de positie van meisjes(voetbal) bij voetbalverenigingen te versterken.

BFF heeft bijgedragen aan lokale sportstimulering van meisjes en aan een positieve (provinciale) profilering van het meisjesvoetbal, waarbij nieuwe vormen van lokale samenwerking zijn ontstaan. Maar de langetermijnopbrengsten (legacy) ten aanzien van de doelstelling vanuit de provincie – vergroten beweeg- en sportgedrag onder meisjes en versterking van het meisjesvoetbal binnen de clubs – lijken beperkt. De focus van de BFF-organisatie lag uiteindelijk sterk op het realiseren van voldoende inschrijvingen en een kwalitatief goede en aansprekende toernooiorganisatie.

Enkele overige conclusies:

  • BFF-deelneemsters gaven het toernooi een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. De deelneemsters benoemden het voetballen zelf, al dan niet specifiek ‘met meisjes’ of ‘met vriendinnen’ en de gezelligheid als het meest leuk. Acht op de tien meisjes zouden weer met een volgende editie meedoen. Niet-voetbalsters waren het meest positief.
  • De organisatoren zijn overwegend tevreden over de organisatie, de (lokale) samenwerking en het verloop van de toernooien, waaraan gemiddeld 30-60 meisjes meededen. Vooral 10-12-jarige actieve verenigingsvoetballers zijn goed bereikt. Het betrekken van de leeftijdsgroep 12-14-jarigen en niet-clubleden bleek lastiger.
  • De organisatoren zien een focus op plezier (door aandacht voor de leefwereld van meisjes), een gedegen organisatie (met inzet van bekwame buurtsportcoaches), het betrekken van scholen én ouders, een goede balans tussen centrale aansturing en facilitering, en voldoende vrijheid voor lokale organisaties als succesfactoren.
  • De meeste clubs hebben geen directe ledenwinst geboekt door BFF en veel gemeenten en clubs missen visie en ondersteuning op de doorontwikkeling van het meisjesvoetbal zonder EK als belangrijke aanjager.

Klik hier voor de rapportage evaluatieonderzoek Best Football Friends (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Elling.