Naar Nieuwsoverzicht

Anders georganiseerde sport kan grote rol spelen bij stimuleren sportdeelname

06/06/2016

Veel volwassenen doen aan sport voor een betere gezondheid en opbouw van conditie, en kiezen ervoor om dat buiten de sportvereniging te doen. Daarbij kan ‘Anders georganiseerde sport’ een grote rol spelen bij het stimuleren van sport bij volwassenen.

Dit blijkt uit de rapportage ‘Anders georganiseerd sport’ waarin het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Utrecht diverse aspecten van anders georganiseerde sport bij volwassenen heeft onderzocht. Onder anders georganiseerde sport wordt sport buiten een sportvereniging om en buiten zelf georganiseerde sport om (alleen of met bekenden) verstaan.

Met het toenemen van de leeftijd neemt de sportdeelname steeds verder af. Zo doet 74 procent van de jongeren van 12 tot 19 jaar wekelijks aan sport tegen 36 procent van de 65- tot 80-jarigen. In de loop der jaren is de deelname van volwassenen aan sport wel gegroeid, maar heeft deze groei niet tot meer leden bij sportverenigingen geleid. De groei is wel te zien bij fitness (vooral anders georganiseerd) en hardlopen (alleen sporten). 23 procent van de ongeorganiseerde sporters vindt dat verenigingen te veel op prestatie en wedstrijdsport zijn gericht. Nog eens 21 procent van hen vindt dat verenigingen te weinig zijn ingesteld op mensen met een beperkte sportieve aanleg.

Om in te spelen op de gevarieerde vraag kunnen meer leuke sportactiviteiten voor volwassenen worden ontwikkeld en is het belangrijk dat in het weekend en ‘s avonds kan worden gesport. De reeds bestaande succesvolle initiatieven van anders georganiseerde vormen van sport (fitness, yoga, hardlopen) zijn verder uit te bouwen en de bekendheid hiervan valt te vergroten.

In het factsheet ‘Anders sporten’, waar de succesfactoren van enkele anders georganiseerde sportorganisaties in de gemeente Utrecht zijn beschreven, vond het MI verder dat een sterke focus op de doelgroep, aanpassen op het niveau van het individu, goede begeleiding, nadruk op sociale activiteiten en regelmatig behoefteonderzoek als succesfactoren kunnen worden bestempeld.

Klik hier om de rapportage ‘Anders georganiseerde sport’ te downloaden.

Klik hier om het factsheet 2016/4 ‘Anders sporten-Best practices van anders georganiseerde sport voor volwassenen in Utrecht’ te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool.