Bijna alle Nederlanders kunnen binnen drie kilometer sporten

28 september 2016

Vijfde brancherapport Sport biedt zicht op sportaccommodaties in Nederland

Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van drie kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen. Drie kwart van de Nederlanders vindt binnen die straal een zwembad. Gemiddeld ligt de dichtstbijzijnde sportaccommodatie op minder dan 800 meter van de eigen woning.

Dit blijkt uit het vijfde brancherapport Sport, een initiatief van het Mulier Instituut, dat zicht biedt op het landschap van de sportaccommodaties in Nederland. Het eerste exemplaar van het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland is tijdens het VSG-congres op woensdag 28 september gepresenteerd.

Het Mulier Instituut bundelt in zijn vijfde brancherapport de beschikbare kennis over sportaccommodaties in Nederland en biedt daarmee een overzicht in aantallen, spreiding, reisafstanden en verzorgingsgebieden. In Sportaccommodaties in Nederland wordt ingegaan op de geschiedenis van accommodaties, maar wordt ook inzicht gegeven in thema’s als duurzaamheid, toegankelijkheid en financiering van sportaccommodaties.

Enkele bevindingen uit het brancherapport:

  • Nederland heeft één sportaccommodatie per 835 inwoners. Omdat accommodaties als zwembaden en sporthallen meerdere vormen van sport faciliteren, is het aantal mogelijkheden om een sport te beoefenen nog groter.
  • De gemiddelde Nederlander vindt op minder dan 800 meter van huis een sportaccommodatie en binnen 1,6 kilometer een fitnesscentrum, een sporthal, een voetbal- en een tennisaccommodatie. Reisafstand wordt dan ook weinig opgegeven als reden om niet te sporten.
  • Het overgrote deel van de sportaccommodaties waarin we nu sporten zijn van de laatste decennia. De laatste twee decennia zit de vernieuwing en verdere inrichting van het Nederlandse landschap van sportaccommodaties vooral in de hoek van de commerciële initiatieven (fitnesscentra, klimhallen) en het sportieve gebruik van de openbare ruimte (bootcamps in parken, mountainbikeroutes, hardloopevenementen).
  • In het accommodatiegebruik zijn duidelijke verschuivingen waar te nemen. Het gebruik van zwembaden neemt bij alle leeftijdsgroepen af. Het gebruik van de openbare ruimte stijgt bij de leeftijdsgroepen boven de 25 jaar.
  • Bij drie kwart van de basisscholen ligt de dichtstbijzijnde gymaccommodatie niet op het terrein van de school of in de directe nabijheid (op minder dan 150 meter). Voor basisscholen zou er een zaalsportaccommodatie geschikt voor bewegingsonderwijs te vinden moeten zijn binnen een straal van 1 kilometer. Dit blijkt lang niet overal het geval. In zes VSG-regio’s ligt het percentage scholen dat verder dan 1 kilometer afligt van een geschikte zaalsportaccommodatie boven de 20 procent.
  • Bijna de helft van de basisscholen ervaart één of meer knelpunten rond de kwaliteit van gymzalen. Naast een tekort aan zaalruimte worden de bereikbaarheid en onderhoud/inrichting genoemd.

Wanneer de trendmatige ontwikkelingen in sportdeelname en accommodatiegebruik wordt doorgetrokken naar de toekomst, zijn bij veel regio’s in 2030 grote verschuivingen te zien ten opzichte van 2014. In de stedelijke gebieden in het westen van het land kan de vraag naar specifieke accommodaties met 10-20 procent toenemen, terwijl die in perifere landelijke gebieden met dezelfde percentages (Limburg, Zeeland, Gelderland en Groningen) kan afnemen.

 

Over sportaccommodaties in Nederland:

‘Sportaccommodaties in Nederland’ is na ‘Zwemmen in Nederland’, ‘Sportevenementen in Nederland’, ‘Tennis in Nederland’ en ‘Atletiek in Nederland’ de vijfde publicatie in de serie brancherapporten van het Mulier Instituut.

Het brancherapport sportaccommodaties in Nederland is een initiatief van het Mulier Instituut. Het boek is ondersteund door het ministerie van VWS, dat de landelijke ontwikkelingen in de ruimtelijke aspecten van sport wil kunnen volgen met de twee kernindicatoren Sportaccommodaties en Beweegvriendelijke Omgeving. Aan deze kernindicatoren zijn in dit brancherapport twee hoofdstukken gewijd. Daarnaast is steun ontvangen vanuit het NWO Programma Sportvoorzieningen en sportdeelname en is samengewerkt met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Veel data worden gepresenteerd op het niveau van gemeenten en VSG-regio’s, zodat dit brancherapport ook als Monitor Lokaal Sportbeleid dient.

De 89 tabellen, 57 figuren en 51 kaarten in het brancherapport zijn voor het grootste deel gebaseerd op data van sportaccommodaties die in het Databestand SportAanbod (DSA) zijn geregistreerd. Uit het DSA is voor dit brancherapport een selectie gemaakt van 20.355 sportaccommodaties, waaronder alle zwembaden, sporthallen, fitnesscentra en accommodaties voor de grote buitensporten zoals voetbal, tennis, hockey, korfbal en golf. Voor deze takken van sport worden naast algemene overzichten ook specifieke data gepresenteerd over zaken als spreiding, reisafstanden en capaciteit.

Klik hier om Sportaccommodaties in Nederland (ISBN 978-90-5472-381-3, 468 pagina’s) te bestellen.

Klik hier voor het complete boek in pdf.

Neem voor meer informatie contact op met een van de redacteuren: Hugo van der Poel, Karin Wezenberg-Hoenderkamp of Remco Hoekman.